Vi er Dansk Bartender Laug

Bestyrelsen er valgt blandt laugets aktive medlemmer ved den årlige generalforsamling. Bestyrelses medlemmer bliver valgt ind for følgende perioder: formand 2 år, næstformand 1 år, og øvrige medlemmer 1 år. Bestyrelsen mødes jævnligt. Alle medlemmer kan få tilføjet et emne, som bestyrelsen skal tage til efterretning.

Alle medlemmer kan sende en mail til bestyrelsen (klik her) hvis de har en konkret sag eller spørgsmål omkring lauget, Danmarksmesterskaberne et event m.m. Personlig deltagelse i bestyrelses møder kan kun ske ved accept fra bestyrelsesmedlemmerne, med mindre sagen afhænger af dette.

Bestyrelsen

Formand

Zander Lauritzen Hansen

Næstformand

Jan Madsen

Bestyrelsesmedlem

Marie Damgaard

Bestyrelsesmedlem

Er du den næste?

Foreningens vedtægter

Læs mere

Vil du vide mere om International Bartenders Association?