01/07/2014 | 0:17
Kategorier: Generalforsamlinger

Referat fra generalforsamlingen 2014

Kære alle medlemmer,

Så er referatet fra dette års ordinære generalforsamling gjort tilgængeligt.

Onsdag d. 21. maj 2014, kl. 17:00 på Fidel’s, København
Referent: Daniel Abildgaard Rasmussen

1. Formanden byder velkommen
Sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen åbnede den årlige generalforsamling på vegne af formand Helle Aslak, idet at visumproblemer i Dubai forhindrede Helle i at rejse til Danmark i forbindelse med generalforsamlingen. Daniel bød velkommen til de fremmødte medlemmer og gjorde opmærksom på hvem der har tilladelse til at overvære generalforsamlingen og har stemmeret. Derudover gjorde han opmærksom på at dagsorden til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i forhold til Laugets vedtægter, men bemærkede, at bestyrelsen havde fået en henvendelse fra et aktivt medlem at vedkommende ikke havde modtaget mailen. Bestyrelsen beklager denne fejltagelse, at der er en, måske flere, mailadresse(r ), der er blevet overset. Bestyrelsen er i gang med at skifte mailsystem og hjemmesidehost i netop disse dage, og bestyrelsen håber på at dette vil forhindre dette problem næste år. Selvom dette er et brud med Laugets vedtægter, ønskede de fremmødte aktive medlemmer at generalforsamlingen blev gennemført.

2. Protokollen
Sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen spurgte på vegne af bestyrelsen om nogle af de fremmødte aktive medlemmer ønskede at protokollen blev læst op. Protokollen er en samling af alle referater for alle bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Ingen fremmødte aktive medlemmer ønsker at protokollen blev læst op.

3. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem Jesper Juhl som dirigent for generalforsamlingen. Jepser Juhl blev enstemmigt valgt som dirigent.

Bestyrelsen foreslog sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen som referent for generalforsamlingen. Daniel Abildgaard Rasmussen blev enstemmigt valgt som referent.

Bestyrelsen foreslog revisorsuppleant Freddy Tofte Hansen og revisor Jakob Glud til at danne årets stemmeudvalg ifht. Laugets vedtægter. Stemmeudvalget benyttes til at opgøre afstemningsresultatet ved evt. afstemninger under generalforsamlingen. Freddy Tofte Hansen og Jakob Glud blev enstemmigt valgt.

4. Bestyrelsens beretning
På vegne af formanden fremlagde sekretær Daniel Abildgaard Rasmussens Laugets handlinger fra januar 2013 til og med maj 2014:
a. Den 5. februar 2013 blev der afholdt Teknisk Kursus v./Nikolaj Brønsted og Kirsten Holm på Fidels i København, hvor reglerne og procedurerne for DM i Klassisk Cocktail og Flair blev gennemgået
b. Den 10. februar 2013 blev der afholdt kursus i Garnish v./Yvonne Kubach på Y’s Cocktailbar og Café, hvor inspirationer, ideer og regler til pynt af cocktails ved Dm i Klassisk Cocktail og Flair blev præsenteret og gennemtgået.
c. Den 28. februar 2013 var der DM i Klassisk Cocktail og Flair, der blev afholdt på Hotel 27 i København. Vinderen i Klassisk Cocktail var Anders Henze-Pedersen fra G89 og vinderen i Flair var Jesper Callisen.
d. Den 3. marts 2013 blev der afholdt Dansk Udvælgelseskonkurrence til den internationale konkurrence Calvados International Trophies på Zefside i København. Vinderne var Ulrich Steffensen fra N.14 vinbar i Vejle og Martin Rye Pedersen fra FUGU.
e. Den 25. marts 2013 afholdte Moltkes Palæ Copenhagen Spirits and Cocktails 2013, hvor Lauget var repræsenteret med en stand.
f. Den 16. april 2013 blev der i samarbejde med Hans Just afholdt Whisky Masterclass med Tullamore Dew v./ Ray McIntosch på cocktailbaren G89.
g. Den 7. maj 2013 blev der i samarbejde med Edrington afholdt Whisky Masterclass med Machallan, Highland Park og The Famous Grouse v./Martin Markvardsen og Nikolaj Brøndsted på FUGU.
h. Den 13. maj 2013 blev der afholdt Disaronno Masterclass v./Yonathan Arbanel på Oak Room
i. Den 26. maj 2013 blev der afholdt Generalforsamling på The Drunken Flamingo.
j. Den 2. juni 2013 blev der, i særligt samarbejde med Rose’s og Hans Just, afholdt DM i Ikke-alkoholiske cocktails på tagterrassen på Illum i København, hvor vinderen var Niklas Frank fra The Union.
k. Den 16.-22. august 2013 blev der afholdt VM i Klassisk Cocktail og Flair samt generalforsamling for International Bartenders Association, hvor Formand Helle Aslak, Sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen, DM-vinder Anders Henze-Pedersen, DM-vinder Jesper Callisen, DBL-æresmedlem Freddy Tofte Hansen, DBL-æresmedlem Irene Hansen og DBL-medlem Kasper Dam repræsenterede Danmark.
l. Den 25. november 2013 blev der i samarbejde med INCO afholdt masterclass i økologisk spiritus v./Alex Parker i INCOs egne lokaler.
m. Den 8. december 2013 blev der afholdt Julekonkurrence på The Brass Monkey, hvor Ulrich Steffensen fra N.14 Vinbar vandt.
n. Den 26. januar 2014 blev i samarbejde med Hans Just, EBS og HJ Hansen Vin, afholdt den danske udvælgelseskonkurrence til den internationale konkurrence Calvados International Throphies afholdt på K-bar, hvor vinderne fra Theodor Kier fra Siuots cocktailbar og Aurimas Molevicius fra K-bar vandt.
o. Den 24. marts 2014 blev der afholdt Teknisk kursus v./Nikolaj Brøndsted og Kirsten Holm på K-bar afholdt, hvor reglerne og procedurerne for DM i Klassisk Cocktail og Flair blev gennemgået.
p. Den 6. april 2014 blev der afholdt DM i Klassisk Cocktail og Flair på Moltkes Palæ, hvor Jimmy Jepsen Bæk fra Mini Bar og Mathias Løfquist fra Fidel’s i Aarhus vandt henholdsvis i Klassisk Cocktail og Flair.
q. D. 27. april 2014 var det planlagt at afholde, i samarbejde med Spirts of Hven, en besøgstur til Hven og Hven-destillerierne. Denne udflugt blev desværre aflyst grundet for få tilmeldte, men bestyrelsen og Spirits of Hven arbejder på en ny tur i løbet af sommeren.
r. D. 21. maj 2014 blev der afholdt generalforsamling på Fidel’s i København.

5. Præsentation af nye samarbejdspartner
a. Nye samarbejdspartnere:
i. HJ Hansen: Leverandører af calvados til den danske udtagelseskonkurrence til Calvados International Throphies og masterclasses i efteråret.
ii. Sprits of Hven: Giver DBL besøg til Hven. Oprindeligt planlagt til slutningen af april, men grundet manglende deltagerantal, udskudt til sommeren.
iii. Is til fest: Leverandør af is til DM og andre DBL arrangementer
iv. Carlsberg: Leverandør af sodavand og øl til DBLs arrangementer
v. Den Europæiske Bartenderskole: Først og fremmest et medie- og netværkssamarbejde, hvor DBL og EBS udnytter hinandens netværk til uddeling af nyheder og begivenheder. Derudover giver EBS København en kort præsentation af DBL til alle danske studerende.
Der blev spurgt ind fra de fremmødte om DBL medlemmer også adgang til EBS-arrangementer ( evt. med betalingsadgang?) – dette lovede sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen at følge op på. Kasserer Kasper Glensted beskriver at det har været en lang proces fra 2009, hvor vi har arbejdet på forskellige samarbejdsaftaler blandt andet med automatisk medlemskab, men DBL vil ikke sælge vores medlemskaber for billigt til EBS. Det nye mediesamarbejde er en ny tilgang til et samarbejde hvor vi ikke sælger os selv for billigt.
vi. Segafredo: Leverandør af kaffe til DBL arrangementer.

6. Regnskab 2013
Kasserer Kasper Glensted gennemgik DBLs regnskab
a. Revisionsfirmaet er Zinnsgade 7 Aps: Gregers Holm. Det er 5. gang at DBL benytter dette revisionsfirma, og Kasper pointerer at revision bliver nemmere og nemmere fra år til år, da han lærer processerne bedre og bedre at kende.
b. Årsrapporten er underskrevet af bestyrelsen. Der er ingen forbehold ud over de i årsrapporten anførte.
c. Årsrapporten er udført på baggrund af bankregnskabet, hvor indtog og udtog på DBLs bankonto er afstemt med påståede udgifter. Gennemgang af alle bilagene foretages i et samarbejde mellem kasserer og revisorerne.
d. DBL har i år et overskud på 43.276 kr. i modsætning til underskud sidste år. Dette skyldes at DBL har sparet på forbrug ved de forskellige arrangementer, fået flere betalende medlemmer, og fået flere sponsorpenge i forhold til sidste år.
I 2014 var der indtægter på omkring 198.000 kr. og udgifter på omkring 135.000 kr.
e. Derudover har Lauget også sparet penge ved at lageret er nedlagt, hvor DBL ikke skal opbevare glas, da der er indgået en fast aftale med Barkonsult angående glas til alle DBLs arrangementer. Lige for tiden udnytter DBL den udrejste formands lejlighed til lagerplads af diverse effekter, men der arbejdes på en mere permanent opbevaringsløsning.
f. Der er blevet brugt omkring 12.00 kr. på rejser i forbindelse med konkurrencer, IBA-møder og andre internationale aktiviteter: Heriblandt EU-møde, konkurrencer i Østrig, Berlin, Nomandiet og IBA-møde i Erdinger. Derudover har SBL skiftet at sende Danmarks bedste juniordeltager til John Whyte Course (den professionale bartenderskole udbudt af IBA) i Singapore til JWC til Italien, der sparer penge ved billigere flybilletter. Men for tiden har DBL et udestående på JWC Italien, da vi ikke kan betale regningerne til en nedlagt virksomhed. JWC Italien er nedlagt i grundet dårlig økonomi og DBL er derfor indtilvidere tvunget til at benytte sig af JWC Singapore igen. Dog arbejdes der på i IBA-regi, at der oprettes et nyt JWC i Europa.
g. Bestyrelsen har brugt 13.000 kr på drift, hvilket er gået til kaffe, møder, bespisning i forskellige sammenhænge, bankgebyrer og afskedsmiddag til Helle forinden hendes afrejse til Dubai.
h. I forhold til økonomi var DM fornuftigt – der var mange indtægter på betalende gæster og mad, men DM har dog været dyrere end beregnet – DM var budgetteret til 50.000 kr., men det faktiske forbrug var omkring 60.000 kr. Dog var alle fremmødte til generalforsamlingen enige om at pengene var brugt godt og at arrangementet havde været hver en brugt krone værd. Der kom flere kommentarer angående det økonomiske aspekt af DM fra de fremmødte til generalforsamlingen:
i. DBL skal blive bedre til at få samarbejdspartnerne ind og have en standplads til DM da dette har en reklameværdi og kan derfor give flere penge i kassen.
ii. Revisor Jakob Glud påpegede at DBL skal være bedre til at promovere DM i medierne/pressen. Han pointerede at DBL skal koncentrere os om de elektroniske medier.
iii. Æresmedlem Yvonne Kubach foreslog at DBL skal udnytte fotoene årets DM bedre og bruge dem som reklame i medierne til det efterfølgende år. Ydermere foreslog hun at DBL skulle invitere kendte mennesker til at være gæster, op ad den vej skabe interesse for pressen til at dække begivenheden.
iv. Revisor Jakob Glud foreslog at DBL oprettede en pressegruppe bestående af medlemmer til at varetage DBLs mediedækning.
v. Æresmedlem Freddy Tofte Hansen knyttede en bemærkning om at DBL forsøgte at få kendte personer som dommere, hvortil bestyrelsesmedlem Kirsten Holm svarede at det bliver der bestemt arbejdet på, men at skabe faste aftaler med stjernekokke og lignende er meget udfordrende.
i. Udgiftsposten VM dækker over billetter til Prag, fejlkøb af billetter til Kina og derfor så stor en udgift i forhold til budgetteret og hvad der virker logisk, idet flybilletter til Prag ikke er særligt dyre. Æresmedlem Freddy Tofte Hansen foreslog at DBL benyttede sig at rejsefirma til køb af billetter – det er ikke særligt meget dyrere og det giver en meget bedre sikkerhed i forhold til fejlkøb, rejseændringer osv.
j. Alkoholfrit DM blev afholdt pr. budget.
k. Hostingaftalen med Blind er opsagt og DBL har flyttet servere, der gør det meget billigere.
l. Der er ikke længere bøvl med skat og moms. DBL skylder ikke længere staten noget og det har vi på skrift.
m. Vi har fået vores tilgodehavende fra 2013 på 20.000 kr., men har fået et nyt udestående med Royal Unibrew på 7.500 kr. Royal Unibrew har fået tilsendt en 3. rykker – og nu får de en rykker direkte til direktøren.
n. Aktier, der har en værdi af 58.500 kr. i januar 2014 og 66.000 kr. i maj. Aktierne blev indkøbt til 77.000 kr. DBL har besluttet på en tidligere general forsamling at de skulle sælges så snart de når 70.000. Dette sker automatisk.
o. Æresmedlem Freddy Tofte Hansen spurgte ind til antallet betalende medlemmer. Hertil svarede kasserer Kasper Glensted, at der er mange medlemmer, der skylder penge. Dette bliver pt. Ikke bogført. Han pointerer at dette er et tilbagevendende punkt. DBL har prøvet med rykkere og opfordringer, men nu bliver ikke-betalere pr. automatik udmeldt. Æresmedlem Freddy Tofte Hansen spørger efterfølgende om det så er muligt for tidligere ikke-betale ikke melde sig ind igen – hvilket bestyrelsen anerkender. Medlem Michael Dahlstrøm og medlem Jeppe Ipsen tilkendegiver deres holdning om at, at DBL er for søde og DBL burde behandle en betalingsdeadline som i ordets forstand. Hertil svarer kasserer Kasper Glensted + og bestyrelsessuppleant Lea Karen Drewsen at DBL skal finde en balancegang for hvor hårde bestyrelsen skal være på deadlines. Æresmedlem Yvonne Kubach foreslår at opskriften til DM ikke kan godkendes, hvis det pågældende medlem ikke er betalt sit kontingent. Hun pointerer ydermere at det skal meldes klart ud. Revisor Jakob Glud foreslår at bestyrelsen kunne introducere et gebyr (eks. 200 kr.) ved for sen betaling. Dette ville bestyrelsen tage til efterretning. Æresmedlem Yvonne Kubach og betyrelsesmedlem Kirsten Holm pointerede at det skal fremhæves at DBL er en attraktiv forening og at dette skal fremgå i vores vedtægter, at der skal være respekt om DBLs aktiviteter. Medlem Jeppe Ipsen mente at eftersom at det har været et problem for længe, så skal bestyrelsen være meget hårdere i forhold til opkrævning af kontingent. Medlem Brian Kubach foreslog at hvis DBL opbygede stilen omkring Lauget, så kommer medlemmernes respekt og derved betalingen. Revisor Jakob Glub foreslog at man evt. kunne indføre rabat for dem der betaler via PBS.
p. Udover ovenstående, så havde de fremmødte medlemmer ingen spørgsmål eller indvendinger til regnskabet, hvorved at regnskab blev godkendt.

7. Valg til bestyrelsen
a. Valg af næstformand for to år
Næstformand Rasmus Just ønsker ikke længere at være næstformand, men blot bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen til næstformandsposten. Æresmedlem Yvonne Kubach spørger indtil hvordan har processen med Formand Helle Aslak rejse til Dubai har været. Hertil svarer kasserer Kasper Glensted at Sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen trådte til, da Næstformand Rasmus Just ikke havde haft kræfterne. Men der har været tæt dialog mellem formand Helle Aslak, kasserer Kasper Glensted og sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen og at formand Helle Aslak har udført så mange opgaver som muligt fra Dubai – deriblandt lukket samarbejdsaftaler og taget sig af problemstillinger via mail. Æresmedlem Yvonne Kubach spørger ind til hvorfor bestyrelsen ikke indstiller sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen til formandsposten og derudover tilkendegav sin fulde støtte til bestyrelsens handlinger og beslutninger, men blot ønsker at der bliver skabt tryghed for medlemmer og samarbejdspartnere om situationen, hvilket gøres ved at melde ud om situationen og gøre klart for alle hvem, der sidder med beslutningerne. Medlem Jeppe Ipsen spørger ind til den konstituerede formand som langt de fleste organisationer opstiller i lignende situationer. Kasserer Kasper Gensted svarer hertil at det står i sidste års referat at sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen og næstformand Rasmus Just overtager formand Helle Aslaks forpligtelser. Kasserer Kasper Glensted understreger at hele bestyrelsen støtter formand Helle Aslak, men påpeger også, at alle har savnet formandens tilstedeværelse og kræfter, og næste gang vil bestyrelsen melde forholdene bedre ud, hvis der sker lignende situationer. Bestyrelsessuppleant Lea Karen Drewsen uddyber at internt har bestyrelsen haft rigtig godt styr på det, men måske ikke skriftligt – bestyrelsen har svaret mundtligt hvis vi blev spurgt angående disse forhold. Men bestyrelsen har lært lektien nu, og ved hvordan den skal forholde sig ved lignende situationer. Æresmedlem Yvonne Kubach pointerer, at denne usikkerhed angående formandssituationen også eksisterer blandt samarbejdspartnere. Dertil tilføjer æresmedlem Freddy Tofte Hansen at formandssituationen skulle også have været meldt ud i IBA, hvor de også har manglet info. Sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen svarer her til at alle DBLs kontaktpersoner ved alle samarbejdspartnere er af ham personligt blevet informeret om situationen og har skåret ud i pap hvordan situationen var, og hvem de skulle kontakte, hvis det var. Han pointerer, at det er svært at underrette alle personer ved alle samarbejdspartnere, og derfor kan der opstå usikkerhed, men understreger at denne tvivl og usikkerhed ikke har været tilstede blandt DBLs kontaktpersoner. Derudover bemærkede han også at efter IBAs henvendelse, så har han personligt informeret alle nærmeste formænd i IBA og den Europæiske IBA præsident Hr. Ron Busman om hele situationen. Sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen blev enstemmigt valgt som DBL næstformand de næste to år.

b. Valg af sekretær
Bestyrelsen pegede på at bestyrelsessuppleant Lea Karen Drewsen, der har arbejdet hårdt og ihærdigt, igennem det seneste år i DBL blev udpeget som Daniel Abildgaard Rasmussens stedfortræder. Lea Karen Drewsen blev enstemmigt valgt.

c. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Næstformand Rasmus Just har været begrænset til rådighed, men vil gerne sidde i bestyrelsen, så bestyrelsen indstiller ham som alment bestyrelsesmedlem. Rasmus Just blev enstemmigt valgt.
Derudover pegede bestyrelsen på barmanager på Madam Chu’s Niklas Frank, der gerne vil stille op. Han har gjort meget for at skabe god stemning ved DBLs aktiviter og støttet meget positivt op om DBL. Derudover er han vellidt blandt mange af landets bedste bartendere. Bestyrelsesmedlem Jesper Juhl uddybede med at bestyrelsen prøver at opbygge et netværk i den danske bartenderverden gennem bestyrelsesmedlemmerne, så bestyrelsen rammer den danske bartenderscene bredt, hvor Niklas Frank spiller en vigtig rolle heri. Niklas Frank blev enstemmigt valgt som alment bestyrelsesmedlem.

d. Valg af to bestyrelsessupplementer
Æresmedlem Yvonne Kubach Foreslog at medlem Jeppe Ipsen som bestyrelsesmedlem, hvortil bestyrelsen foreslog posten som bestyrelsessuppleant, hvor arbejdet kunne ses an, samt at denne post var ledig, nu hvor Lea Karen Drewsen er blevet sekretær. Jeppe Ipsen blev enstemmigt valgt som bestyrelsessuppleant.
Medlem Nicoline Høeg Jensen fra Y’s Cocktialbar og Café stillede op som suppleant. Nicoline Høeg Jensen blev enstemmigt valgt som bestyrelsessuppleant.

e. Valg af to revisorer for 1 år.
Bestyrelsen indstillede de to tidligere revisorere Nikolaj Brøndsteg og Jakob Glud. Begge blev enstemmigt valgt.

f. Valg af en revisorsuppleant
Bestyrelsen pegede på Freddy Tofte Hansen som har været revisorsuppleant igennem de tidligere år. Freddy Tofte Hansen blev enstemmigt valgt.
8. Eventuelt
a. Nikolaj Flodgaard Bach: DM i Jylland
i. Kasserer Kasper Glensted redegjorde for bestyrelsens holdning til dette punkt: Bestyrelsen er åbne for alle aktiviteter i Jylland, men bestyrelsen mangler en fakkelbærer i Jylland. Bestyrelsen vil gerne donere midler til projekter, aktiviteter og konkurrencer i Jylland, der gavner DBL og hjælper med at udbrede DBLs aktiviteter i Jylland. Planlægningen af sådanne aktiviteter vil ske i tæt samarbejde med bestyrelsen, der også gerne vil stille kræfter i Jylland til rådighed, hvis relevant. Æresmedlem Freddy Tofte Hansen pointerede at i tidligere tid, så var hvert andet DM afholdt i Herning, hvilket ikke generede flere jyske medlemmer af DBL – men det var meget hyggeligt. Sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen bemærkede også at samarbejdspartnerne også rigtig gerne vil ind i Jylland, men de mangler grobunden – denne kunne evt. skabes af DBL. Æresmedlem Yvonne Kubach foreslog at man kunne give dem konceptet ’Julekonkurrence’ og bygge videre på dette.

b. Daniel Jordanov: Dommere ved DM
i. Medlem Daniel Jordanov, der ikke var til stede ved selve generalforsamlingen med havde indsendt sit oplæg til bestyrelsen forudgående for generalforsamlingen, redegjorde for at der skal indgå en diplomatisk dialog om dommervalg.
Bestyrelsmedlem Jesper Juhl bemærkede, at der at har altid har været kritik af dommere ved DM på den ene eller på den anden måde.
ii. Medlem Jeppe Ipsen redegjorde for at han kende til Daniel Jordanovs holdninger og pointer, hvor den vigtigste er, at han synes, at alle dommere skal være bartendere og at sammensætningen af dommere er langt fra optilmal. Derudover pointerede Jeppe Ipsen at han anerkendte og respekterede det enorme arbejde der ligger bag at sammensætte dommerpanelet, og han synes personligt, at det er fedt at se det dommere har andre baggrunde end bartendere, der er med til at give en bredere bedømmelse.
Bestyrelsessuppleant Lea Karen Drewsen pointerede at hun vurderede kokke til at være yderst kompetente i forhold til smagssammensætning, og de er med til at give en ny dimension til bedømmelse af cocktails. Hun understregede derudover at deltagerne skal have meget stor respekt for det enorme arbejde der ligger bag DM og dommersammensætningen.
Bestyrelsesmedlem Kirsten Holm uddybede yderligere, at det er meget svært at skaffe kvalificerede mennesker, der har en professionel holdning til smag – det er meget stort arbejde at sammensætte et panel, der består af en bred kompetence.
Medlem Nicoline Høeg Jensen tilkendegjorde hendes holdning om at det er forkert at dommerne sidder overfor hinanden og kan snakke sammen og derved ikke danne sine egne holdninger til de forskellige cocktails. Bestyrelsesmedlem Kirsten Holm svarede her til at hun vurderer dommerne til at være meget professionelle og lader sig ikke påvirke af dette. Derudover redegjorde kasserer Kasper Glensted også for bedømmelsesproceduren under DM: Hvis der er meget ekstreme holdninger til smagningerne blandt dommerne, så lader de to ansvarlige bestyrelsesmedlemmer alle dommerne smage på alle cocktails i den pågældende runde, for at få så mange input som muligt. Hele bedømmelsesprocessen styres normalt af kasserer Kasper Glensted og bestyrelsesmedlem Kirsten Holm, der styrer slagets gang og styrer om der er brug for flere holdninger. Panelet skal bestå af forskellighed så bedømmelsen bliver så bred som muligt. Derudover understregede han at bestyrelsen lytter gerne til, hvis medlemmerne sydrer ønske om at dommerne skal isoleres og derfor ikke har risiko for at påvirke hinanden. Men personlig synes han at dialogen giver en bedre og bredere og en mere en nuanceret bedømmelse.
Æresmedlem Freddy Tofte Hansen tilkendegiver at han går ind for separering af dommerne for at lade de personlige holdninger komme klarere igennem. Han fremlagde efterfølgende et synspunkt om at at kokke er dårlige dommere.
Medlem Brian Kubach tilkendegav også en holdning om at dommerne skal separeres og refererede til dommerprocedurerne til de svenske mesterskaber, da folk personer påvirker hinanden – også om det er ubevidst. Han understregede dog at han synes, at dommersammensætningen er rigtig god.
Æresmedlem Yvonne Kubach redegjorde for en holdning om., at der skal åbnes op for dommer- og bedømmelsesprocedurerne for at skabe sikkerhed, tryghed blandt deltagerne. Hun foreslog at man evt. kunne bruge kendte personer som dommere – for derigennem også at skabe til reklame og mediedækning for DM. Yvonne Kubach tilkendegjorde at hu også går ind for isolering af dommerne, der skal derudover skabes åbenhed om vores procedurer og hvem der sidder i dommerpanelet.

c. Diverse fejl til DM:
i. Æresmedlem Yvonne Kubach redegjorde for hendes holdning om at er ikke godt nok at pointene kommer ud så sent, da de er meget vigtige for deltagernes videre proces. Kasserer Kasper Glensted forklarede, at dette skyldes interne forhold, men vi er opmærksomme på dette, og lovede at det sker ikke næste år.
ii. Efter et oplæg fra medlem Michael Dahlstrøm angående diverse tekniske fejl ved bedømmelsen af flairkonkurrencerne, pointerer æresmedlem Freddy Tofte Hansen at der er flere meget dygtige dommere i Sverige som DBL kan benytte sig af.
Medlem Michael Dahlstrøm tilkendegjorde at han synes at reglerne for flair var for lette, og straffene skal være hårdere.
iii. Medlem Nicoline Høeg Jensen påpegede at det var de forkerte champagneglas, der blev stillet til rådighed i forhold til det lovede, samt at der var rod med hvilke produkter, der var tilgængelige – heriblandt Giffard produkter. Sekretær Daniel Abildgaard Rasmussen redegjorde for fejlene at de skyldes handlinger bestyrelsen ikke var herre over. Han konstaterede at praktiske fejl ved DM sker hvert år, og dem beklager bestyrelsen meget, men han pointerede, at bestyrelsen arbejder meget hårdt på at udbedre dem som man støder på dem.
d. Hjælp til DBLs aktier:
Æresmedlem Yvonne Kubach foreslog at medlem Brian Kubach eventuelt kunne hjælpe med håndteringen af DBLs aktier. Dertil svarede kasserer Kasper Glensted at bestyrelsen opgave er at arrangere konkurrencer og ikke aktier. Det var relevant dengang at aktierne blev købt at indgå i aktiemarkedet for at sikre lavets økonomi, men dette er ikke længere relevant.

Er du ikke allerede bartender medlem, så bliv medlem allerede idag: Bliv bartender Medlem