21/12/2018 | 16:06
Kategorier: Generalforsamlinger, Referater

Referat af generalforsamlingen 2018      

Afholdt på HALMTORVET 9, Halmtorvet 9A, 1700 København.
Generalforsamlingen blev afholdt onsdag d. 19/12-2018 Kl. 15.00

Referent Michael Dahlstrøm


Modsat tidligere Generalforsamlinger hvor det har været Formanden, næstformanden eller den konstitueret formand som har budt velkommen, er det I år Jan Madsen, fra Y´s Cocktailbar der byder velkommen.
Jan Madsen har efter sidste generalforsamling d. 18. november indgået i et panel bestående af ham selv, Anders Henze Pedersen og Jeppe Ipsen, hvis formål var at kigge lauget igennem indefra.

I den forbindelse blev alt info gjort tilgængelig for dem, og de fik også midlertidig administrator-adgang til alle sider, og konti som lauget besidder på diverse platforme (www, Instagram, Facebook)

Jan Madsen meddeler at det regnskab der blev fremlagt ved sidste generalforsamling d. 18. november ikke kan godkendes.

Jan Madsen meddeler at Jannick Gram har valgt at fratræde sin post som formand, da der er uenighed om hvordan lauget skal føres videre.

Jan Madsen meddeler at det der skal ske ved denne generalforsamling, er at der skal vælges en ny bestyrelse, som skal bringe Dansk Bartender Laug tilbage på ret køl.

4 medlemmer vil gerne meldes ind, for at få stemmeret. Jan Madsen, Michael Dahlstrøm, Ville Maria Damgaard Andersen og Ísleifur Gunnarsson

– Michael Dahlstrøm betaler kontingent
– Ville Maria Damgaard Andersen betaler kontingent
– Ísleifur Gunnarsson betaler kontingent
– Jan Madsen betaler kontingent.

 Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er efter at der er blevet betalt kontingent således:

Ísleifur Gunnarsson, Jan Madsen, Michael Dahlstrøm, Ville Maria Damgaard Andersen, Zander Lauritzen Hansen.

OBS!!! Der gøres opmærksom på at Casper Nico Keller har betalt kontingent, men da Casper Nico Keller ikke deltager i Generalforsamlingen er han ikke regnet med som stemmeberettigede i Afstemningen af valg af den nye bestyrelse

Jan Madsen spørger om der er nogle der har lyst til at stille op til formandsposten i DBL. Zander Lauritzen Hansen meddeler at han stiller op til formandsposten i DBL. Der er ikke flere der melder sig, hvorved der stemmes om, hvorvidt Zander Lauritzen Hansen skal være Dansk Bartender Laug´s nye Formand.

Formandskabet bliver modtaget af Zander Lauritzen Hansen med det forbehold at han ikke kan blive stillet til ansvar for tidl. bestyrelses handling mm.

 

Her er Dansk Bartender Laug´s nye bestyrelse efter afstemning ved generalforsamlingen.

Formand: Zander Lauritzen Hansen, valgt ind enstemmigt for en 2-årig periode
Næstformand: Jan Madsen, valgt ind enstemmigt for en 1-årig periode
Bestyrelsesmedlem: Ville Maria Damgaard Andersen, valgt ind enstemmigt for en 2-årig periode

Bestyrelsen Mangler at besætte posterne sekretær, og kasserer.

!!!Der blev enstemmigt besluttet at lauget forsætter med de 3 ovennævnte bestyrelsesmedlemmer for den næste korte fremtid, med fokus på at besætte de 2 poster ved de/den næstkommende Bestyrelsesmøde(r)/Generalforsamling. De 2 poster skal besættes på samme møde, for at sikre et ulige antal Bestyrelsesmedlemmer!!!

Suppleanter der blev valgt ind ved generalforsamlingen er

Suppleant: Jeppe Ipsen, valgt ind enstemmigt for 1-årig periode
Suppleant: Nikoline Hoeg Jensen, valgt ind enstemmigt for 1-årig periode
Suppleant: Brian Kubach, valgt ind enstemmigt for 1-årig periode
Suppleant: Timo Mikkelsen, valgt ind enstemmigt for 1-årig periode

Yvonne Kubach kommer med et muligt forslag til den nye bestyrelse, med en mulig kasser ved navn Heidi Glibel.

Dette er Referat af Dansk Bartender Laug´s Generalforsamling d. 19/12-2018

Bestyrelsen forsætter med kun 3 medlemmer, der er enstemmigt valgt for at bryde vedtægterne for at få en bestyrelse på plads i dag.

Heidi gibben bliver forslået som kasserer af Yvonne Kubach.

Referatet stoppes, og den nye bestyrelse veksler lige et par ord.

Er du ikke allerede bartender medlem, så bliv medlem allerede idag: Bliv bartender Medlem