15/04/2015 | 9:41
Kategorier: Referater

Referat af generalforsamling 2015

Søndag d. 17. april 2015
Referent: Næstformand Daniel Abildgaard Ramussen
K-bar, Ved Stranden 20, 1061, København K, kl. 13:00

1. Formanden byder velkommen
Formand Helle Aslak bød velkommen til de fremmødte aktive medlemmer. Hun gjorde opmærksom på at indbydelsen var sendt ud til alle aktive-, støtte og juniormedlemmer rettidigt.

2. Protokollen
Næstformand Daniel Abildgaard Rasmussen spurgte på vegne af bestyrelsen om der var nogle af de aktive medlemmer, der ønskede at protokollen blev læst op. Protokollen er en samling af alle referater, for alle bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Ingen fremmødte aktive medlemmer ønskede at protokollen blev læst op.

3. Valg af dirigent, referat og stemmeudvalg
Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem Jesper Juhl som dirigent, og han blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsen foreslog næstformand Daniel Abildgaard Rasmussen som sekretær, og han blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsen foreslog medlem Anders Henze og medlem Matias Svensson som stemmeudvalg til at afgøre resultatet af afstemning, og de blev begge enstemmigt valgt.

4. Bestyrelsens beretning
26. januar 2014: Calvados udvælgelses konkurrence, der blev afholdt på K-bar, hvor Aurimas Molevicius fra K-bar og Theodor Kier fra Suits! Cocktailbar vandt henholdsvis Aktiv og junior prisen, hvor de efterfølgende skulle repræsentere Danmark til International Calvados Nouvelle Vougue konkurrence til April 2014 i Normandiet, Frankrig.
24. marts 2014: Teknisk kursus i forbindelse med DM 2014 på K-bar
6. april 2014: Danmarksmesterskab 2014 i Klassisk Cocktail og Flair, hvor Jimmy Jepsen Bæk fra Minibar og Mathias Daa Løfquist fra Fidel’s Aarhus vandt henholdsvis Klassisk Cocktail og Flair. De skulle repræsentere Danmark til de kommende verdensmesterskaber i Cape Town, Sydafrika i september 2014.
6. – 8. april 2014: DBL repræsenterede Danmark til International Calvados Nouvelle Vouge, i Deauville i Normandiet hvor både Aurimas og Theodor kom i top 10 inden for deres kategori.
27. april 2014: Destilleribesøg til Spirits of Hven. Denne tur blev desværre aflyst på grund af for få deltagere.
21. maj 2014: Generalforsamling 2014, der blev afholdt på Fidel’s i København.
20. august 2014: Afholdelse af sommerkonkurrence i samarbejde med G. H. Mumm på de elektroniske medier. Jeppe Ipsen og Mike Ananiassen vandt de to hovedpræmier, der var 1 flaske G. H. Mumm, 6 champagneglas og en eksklusiv champagne masterclass med G. H. Mumm på den Franske Ambassade.
22. september 2014: Belvedere Scandinavia Cocktail Competition, der blev afholdt på Honey Ryder Cocktaillounge på Hotel 27, hvor der var to cocktailkonkurrencer: En konkurrence med BullDog Gin, hvor vinderen var Aurimas fra K-bar, der vandt en tur til New York, og en konkurrence med Marie Brizzard, hvor vinderen var Aurimas fra K-bar, der vandt en tur til Bordeaux i Frankrig til den international Marie Brizzard konkurrence.
28. september – 4. oktober 2014: Wolds Cocktail Competition i Cape Town, Sydafrika. Den danske repræsentant I Klassisk Cocktail Jimmy Jepsen Bæk fra Mini Bar blev Danmarks første verdensmester I kategorien AfterDinner. Desuden blev formand Helle Aslak udtaget til IBAs EDC komité. EDC komitéen arbejder for at udvikle uddannelsesprogrammerne inden for blandt andet barista og bartending, der er blevet designet af IBA.
15. december 2014: Champagne smagning på Bootleggers med G. H. Mumm og Belle Epoque.
5. Præsentation af nye samarbejdspartnere
Interbrands Wine & Spirits: Leverandører af Russian Standard Vodka og Patron Citronege Extra Fine Orange Liqueur.
Finest Call: Leverandører af Finest Call produkter til flair
Strandgaarden Wines & Spirits: Leverandører af José Cuervo Traditional Tequila og Monin Sirupper og Likører
IsTIlFest: Leverandører af isterninger til DBL-arrangementer
ValoraTrade: Sponsorering med kontakt beløb.

6. Regnskab 2014
Jakob Glud og Nikolaj Brøndsted er interne revisorer. Nikolaj Brøndsted kunne ikke deltage. Det blev påpeget at der mangler underskrifter på de fleste boner, og er et forbedringspunkt i bestyrelsen.
Kasserer Kasper Glensted gennemgik årsopgørelsen for organisationen for 2014.
Resultatopgørelse: Organisation har på bundlinjen fået et ekstra medlem siden sidste år, og regnskabet er afsluttet for 2014 med et underskud på 25000 kr. Dette skyldes et dyrt DM og VM, hvilket bestyrelsen agter at ændre på næste år.

7. Valg af bestyrelse
Valg af formand for 2 år: Helle vælger ikke at genopstille, bestyrelsen peger på nuværende næstformand Daniel Abildgaard Rasmussen, hvor han blev enstemmigt valgt. Derfor skal der udpeges en ny næstformand, der skal overtage i det resterende år fra Daniel Abildgaard Rasmussen. Bestyrelsen pegede på at bestyrelsesmedlem Jesper Juhl blev næstformand igennem 2015, da der skal udpeges en ny næstformand for 2 år i 2016. Bestyrelsesmedlem Jesper Juhl blev enstemmigt valgt. Årsagen til at Helle Aslak ikke ønskede at fortsætte som formand for DBL skyldes at hun fremadrettet skal udføre flere opgaver for IBA.
Valg af kasserer for 2 år: Nuværende kasserer Kasper Glensted genopstiller ikke da han ikke længere har tiden til at passe denne store opgave. Bestyrelsen peger på sekretær Lea Karsen Drewsen til at overtage kassererposten. Lea Karen Drewsen blev enstemmigt valgt. Ved denne postoverdragelse stopper Lea Karen Drewsen som sekretær, hvorved der skulle udpeges en ny sekretær. Bestyrelsen pegede på medlem Timo Mikkelsen, og han blev valgt enstemmigt ind for en periode på 1 år.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Bestyrelsesmedlem Kirsten Holm stopper efter mange år i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem, eftersom at hu er begyndt at få meget travlt i hverdagen samt at hun ønsker at give plads til nyt blod og energi i bestyrelsen. Bestyrelsen pegede på medlem Matias Svensson som nyt bestyrelsesmedlem, og han blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsen pegede på medlem Anders Henze-Pedersen som bestyrelsessuppleant for 1 år. Anders blev enstemmigt valgt for 1 år.
Bestyrelsen pegede på at benytte de samme revisorer som sidste år medlem Jakob Glud og medlem Nikolaj Brøndsted for 1 år. Begge blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsen pegede på at benytte sen samme revisor suppleant som de foregående år æresmedlem Freddy Tofte Pedersen for 1 år, og han blev enstemmigt valgt.

8. Eventuelt
Bestyrelsesmedlem Helle Aslak skitserede kort kommende arrangementer:
Genoptagelse af Øresundskampen mellem DBL og SBG. Denne kommer til at foregå i juli på Hven i samarbejde med Spirts of Hven som hurtigt kunne udvides til at omfatte landskampe mod andre nabolande så som Norge, Tyskland og England.

Er du ikke allerede bartender medlem, så bliv medlem allerede idag: Bliv bartender Medlem