19/07/2019 | 7:19
Kategorier: Pressemeddelelser

Forbud af plastik sugerør i barbranchen.

Dansk Bartender Laug har valgt at forbyde brugen af plastik sugerør og håber på at flere følger med.

Ved seneste generalforsamling hos Dansk Bartender Laug, som er det officielle talerør for danske bartendere og arrangør af Danmarksmesterskaberne, blev der enstemmigt valgt at fravælge plastik sugerør.

For nyligt blev der hos det Danske Bartender Laug afholdt generalforsamling, hvor foreningsregnskab, regler mm. blev gennemgået. Til denne generalforsamling var der blandt andet kommet et nyt emne på dagsordenen omkring lauget’s stilling til plastik sugerør.

Over den seneste tid er det kommet frem hvor meget plastik rent faktisk forurener, og hvor stort et aftryk det sætter i naturen, og ikke mindst hvor meget af det plastik vi producerer havner i verdens have og ender i vores fødekæde.

Vi er utrolig stolte og glade over at medlemmerne stemte for, at vi som helhed kan stå forrest og gøre vores del for at sikre vores fælles fremtid.”  Siger formand Zander Lauritzen Hansen.

Danskernes interesse for spiritus, cocktails mm. er steget markant de seneste par år, hvilket også har medført at barernes forbrug af sugerør er steget.

Vi har en forpligtigelse til at være med til at drive nye trends, bæredygtige alternativer fremad. Det er os der står bag baren og skænker, og dermed også os der kan påvirke den retning vi bevæger os i

Med beslutningen vil det være fremadrettet at alle bar og restaurations samarbejdspartnere i foreningen vil blive bedt om at droppe plastik fra deres setup eller have en exit-strategi til og med 31/12-2019. Yderligere vil alle events fremadrettet benytte et bæredygtigt alternativt.

Senere i november hvor der afholdes VM vil der blive holdt internationalt møde med de andre lande i den internationale bartender forening, hvor den danske beslutning vil blive fremvist som eksempel. ”vi håber at vores kollegaer i de andre lande vil følge vores forslag og forbyde plastik sugerør.