Privatlivspolitik

Denne databeskyttelsespolitik gælder for indsamling og brug af personoplysninger for Dansk Bartender Laug.

Dansk Bartender Laug er dataansvarlig

Dansk Bartender Laug er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Dansk Bartender Laug kontaktoplysninger er:

Dansk Bartender Laug

CVR-nr: 53289614

Telefon: 

Mail: info (a) bartenderen.dk 

Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Bartender Laug, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger Dansk Bartender Laug behandler

Dansk Bartender Laug behandler følgende oplysninger:

Dansk Bartender Laug bruger personoplysninger til:

Dansk Bartender Laug bruger personoplysninger til følgende:

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når Dansk Bartender Laug behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

Videregivelse af personoplysninger

Dansk Bartender Laug videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Dine personoplysninger stammer fra

Dansk Bartender Laug indsamler alle personoplysninger gennem formularer på vores side. 

Opbevaring af dine oplysninger

Dansk Bartender Laug opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for Dansk Bartender Laug at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. Personoplysninger bliver slettet efter 5 år.

De oplysninger som Dansk Bartender Laug skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Rettigheder på opskrifter

Ved indsendelse af medlemskab og efterfølgende aflevering af opskrift til Konkurrencer, afholdt eller afviklet af Dansk Bartender Laug, overdrages ophavsret til denne fuldt til Dansk Bartender Laug

Rettigheder og benyttelse af billeder samt video

Alle billeder og videoer på Bartenderen.dk er ejet af Dansk Bartender Laug eller med tilladelse fra ophavshader. Det er ikke tilladt at benytte sig af billeder fra bartenderen.dk uden skriftlig godkendelse fra foreningens bestyrrelse.  

Dine rettigheder

Når Dansk Bartender Laug behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder (Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]):

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Dansk Bartender Laug telefonisk eller pr. e-mail eller brev til Dansk Bartender Laug adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som Dansk Bartender Laug allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke. Dog vil dine oplysninger blive slettet fra vores systemer.

Ret til at få indsigt i dine oplysninger

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger Dansk Bartender Laug behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

Ret til at få berigtiget dine oplysninger

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis Dansk Bartender Laug har urigtige oplysninger om dig.

Ret til at få slettet dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til, at Dansk Bartender Laug sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Dansk Bartender v fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod Dansk Bartender Laug behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine Dansk Bartender Laug fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.