Set of rules – Flair

[lmt-page-modified-info]

Grundlæggende

Alle deltagere deltager i en indledende runde. De tre (3) bedst placerede, går videre til finalen.

Runde regler

A. Klargøring

 1. Alle deltagere gives ti (10) minutter til klargøring af bar til den indøvede rutine.
 2. Tiden startes umiddelbart efter den foregående deltager overdraget baren.
 3. Straf: Deltagere bliver straffet et halvt (0,5) point for hvert sekund der gås over tid i klargøringen.
 4. Deltageren behøver ikke at bære et kostume, men bonuspoint vil blive tildelt for en godt og gennemgående tema evt. i form af et kosume. Hvis et kostume ikke benyttes, skal deltageren være iklædt uniform fra den bar vekommende arbejder på eller som minimum bære pænt tøj.
 5. Navnet på cocktailen, skal være relevant for den cocktail, der fremvises, for at opnå de maksimale point på navn forening.

B. Rutine

 1. Deltageren bliver givet fem (5) minutter til rutinen.
 2. Deltagerene skal producere tre (3) identiske cocktails inden de fem (5) minutter er gået.
 3. Tidtageren vil underrette, når tiden nærmer sig et (1) minut og derefter to (2), tre (3) og fire (4), og til sidst tælles der ned fra 10 sekunder.
 4. Hver flaske skal indeholde mindst tre (3) cl alkohol, sirup eller saft fra opskriften.
 5. Der skal bruges min. to (2) cl af det trukne hovedprodukt.
 6. Deltageren skal rydde og rengøre stationen inden for fire (4) minutter efter hans/hendes rutine. En bar back hjælper.

C. Sanktioner

Minuspoint gives for følgende:

 1. Drop: to (2) point. Hvis en genstand tabes. Alt tæller – ikke kun flasker.
 2. Fumble: et (1) point. Hvis en trick ikke landes i første forsøg, men ej heller tabes på jorden.
 3. Spill: et (1) point. Alt over en dråbe.
 4. Time: tre (3) point. Hvis deltageren går over tid, bliver der tildelt et halvt (0,5) point for hvert sekund overtid i straf point. Overstiger rutinen seks (6) minutter, bliver deltageren trukket yderligere hundrede (100) point.
 5. Brake: tredive (30) point. Hvis en genstand går itu under rutinen.
 6. Empty bottle: femogtyve (25) point. Hvis der flaires med tomme flasker.
 7. Reuse of already poured bottles: femogtyve (25) point. Hvis en flaske, der allerede er blevet hældt fra en gang, bliver genbrugt i rutinen.

D. Diverse

 1. Alt udstyr og flasker skal opbevares i kasser i forberedelsesområdet før og efter præsentation af rutinen.
 2. Deltagerne er forpligtet til at medbringe sine egne foretrukne tomme flasker.
 3. Det trukkede produkt skal præsenteres med mindst fem (5) originale flasker under hele
  rutinen med etiket. Flasker med gammel etiket eller snavset etiket må ikke anvendes.
 4. Deltagerne kan bruge andre flasker end den de har trukket, så længe den er lavet af glas og ikke repræsenterer et specifikt brand. Det er tilladt at skrabe konkurrerende etiketter af. Dog skal det trukkede produkt altid præsenteres i originale flasker.
 5. Deltagerne skal sørge for egne pourers. Alle pourers er tilladt.
 6. Alle flasker og garnishes skal forberedes mindst en halv time før arrangementet påbegyndes.
 7. Deltagerne skal selv levere musik på egen USB. USB’en må ikke indeholde andre filer end den ene lydfil der skal bruges under rutinen. USB’en mærkes med navn.
 8. Ændringer ift. den indsendte opskrift er ikke tilladt.
 9. Enhver metode kan anvendes til fremstilling af cocktails.
 10. Smagen og udseendet af den cocktail, er vigtig og vil være af betydning til den
  samlede score.

E. Opskrift

 1. Se reglerne for opskriften i den klassiske cocktail kategori.
 2. I dommernes overvejelser indgår smagen af cocktailen som en væsentlig faktor, og en god flair bliver derfor rigtig god, hvis der også kommer en god cocktail ud af det.
 3. Bedømmelsen af selve cocktailen udgør 33.33 % af den samlede score for deltagerens rutine.

F. Pynt

 1. Al pynt skal forberedes før rutinens star. Den må ikke medbringes hjemmefra.
 2. Glas skal fremstå uberørte, når rutinen startes. Først når tiden starter, må glas berøres.

G. Det Endelige Resultat

 1. Alle deltagere vil modtage deres point efter konkurrencen. I tilfælde af, at der er pointlighed, vil point fra indledende runder gøre forskellen.
 2. Det er dommernes ansvar at håndhæve reglerne, og sørge for at de bliver fulgt. Enhver forseelse kan medføre op til 100 minus point, hvis dommeren finder belæg for en sådan straf.
 3. Det overordnede ansvar for bedømmelsen ligger hos Dansk Bartender Laug.